Menu

Sukanya Events

We Take Care Of Preparation,You Enjoy The Celebration!

Munj Decoration In Pune | Upanayan Sanskar | Thread Ceremony

Munj Decoration In Pune | Upanayan Sanskar | Thread Ceremony | The Upanayana

Munj Decoration

The hindu ceremony of the Sacred Thread. Munj, Vrat-bandhan, Upanayana – several names, one implication: your little child is now grown up! So much so, that there’s an initiation ceremony to mark his entry into adulthood and he’s invested with a sacred thread, to symbolize the transference of spiritual knowledge! The batu will be greeted with a shower of garlands and accompanied by a lively musical performance by Nauvari-clad danseuses and singers, will be ushered into the mandap with a lot of fanfare – truly a spectacle to behold!¬†importance of Munj Ceremony (like Bar Mitzvah or Coming of age ceremony) in Maharashtrian Brahmin families.

munj

धर्मामध्ये उपनयन करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी उपनयन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण उपनयन हा मुलाचा (बटूचा) दुसरा जन्मच समजला जातो. उपनयन झाल्यावर तो 'द्विज' ला प्राप्त होतो. उपनयनाच्या वेळेस गुरु आपली शक्ती बटूच्या शरीरात प्रविष्ट करतात. नवे ज्ञान मिळविण्यासाठी बटूच्या शरीरास शक्तिशाली बनवलं जातं ही शक्ती कायम राहण्यासाठी त्याला गायत्री महामंत्राचा उपदेश केला जातो.⠀

उपनयन संस्कारात जे अन्य विधी केल्या जातात (मेघाजनन) त्यासाठी बटू, अंतर्बाह्य पवित्र होऊन नवे जीवन सुरू करण्यास सिद्ध होऊन त्याचा बुद्धीस वाढ होते. पुढील आयुष्यात त्याने अग्नी आणि सूर्याची उपासना करून त्यांचा सम तेजस्वी बनावे अशी अपेक्षा बाळगली जाते. अश्या दृष्टीने उपनयन संस्कार हा मनुष्याच्या सोळा संस्कारांपैकी एक महत्त्वाचा संस्कार आहे. उपनयन संस्कारानंतर संध्या करणे महत्त्वाचे असते आजच्या काळात देखील काही लोकं संध्याकर्म करतात. तर काही संध्याकर्म करावयाची म्हणून उरकून घेतात. पण प्रश्न असा की संध्या करण्याचा काळ वेळ कोणता?⠀

धर्मसिंधू ग्रंथात असे सांगितले आहे की प्रातःकाळी नक्षत्रे दिसत असता संध्या करणे हा उत्तम काळ आहे. नक्षत्रे अदृश्य होत असता मध्यमकाळ व सूर्योदयानंतरचा काळ कनिष्ठ होय. शास्त्रांमध्ये संध्या करण्यास तिन्ही काळ योग्य सांगितले आहे. मध्याह्न काळची संध्या दुपारी 2 ते संध्याकाळच्या आत करावी. संध्याकाळची संध्या सूर्यास्तापूर्वीच करावी. हा उत्तम काळ होय. सूर्यास्त झाल्यानंतरचा काळ हा मध्यम व नक्षत्रे दिसू लागल्यानंतरचा काळ कनिष्ठ असे. संध्या कमीत कमी प्रातःकाळी तरी करावी. संध्या करण्याचा मागे मोठं सामर्थ्य दडलेले आहे.

Munj

thread ceremony | munj | upanayanam stage decoration | upanayan | thread ceremony images | thread decoration ideas | thread decoration | munj ceremony information marathi | munj rukhwat | upanayanam decoration | munj batu | munj ceremony | thread ceremony decoration ideas | munj decoration | munj ceremony decorations | munj ceremony gifts | what is thread ceremony | return gifts for thread ceremony | munja ceremony | munj rukhwat images | munj decoration | munj decoration ideas | decoration ideas for munj | munj decoration pune | stage decoration for munj | munj ceremony decoration | peshwai munj decoration | brahmin munj decoration | munj decoration themes

Munj Decoration Packages In Pune.

Munj Decoration Package In Pune MD01

Munj Decoration

मुंज सोहळा - 35000/
इये कार्य सजते
कुर्यात बटो मंगलम्

१) झोपडी (गुरुकुल)
२) मुंज पडदा (10 X 12 )
३) बटु थिम (8 character)
४) केळीचे खुंट (Theame)
५) झाड
६) लाकडी कुंपन
७) रेड कारपेट (on the stage)
८) Led Lights - 5 Nos
९) हरिण
१०) गाय वासरू
११) अक्षदा ५००
१२) हार + मुंडावळ्या - १
१३) पुणेरी पगडी २ -
१४) बटो रांगोळी थिम (5X5 गालीचा)
१५) कुर्यात बटो मंगलम चि. (नाव)
१६) मातृभोजन सेटअप (आठ बटुंसाठी) (चौरंग, चटई, ताट, वाटी, समई)
१७) मुंज (Pamplats)
१८) फुलांचे गेट
सेवेतून सफलतेकडे.....

Munj Decoration Package In Pune MD02

Munj Decoration

munj decoration

munj decoration

Munj Decoratiom

  • Background Zhopdi¬† Decoration.
  • Batu Cutout Stage.
  • 2 Batu Cutout In Entry.
  • 4 Batu Cutout In Passage.
  • Matru-bhojan Cutout In Stage.
  • 6 LED Light On Stage.
  • Printed Carpet.
  • For Details Contact : Sukanya Events
  • Call : 9921997779 | 9921993996

thread ceremony

thread ceremony

thread ceremony

thread ceremony

thread ceremony

thread ceremony

Our Services:

Dohale Jevan Decoration In Pune | Naming Ceremony Decoration In Pune | Birthday Party Decoration In Pune | Wedding Decoration In Pune | Balloon Decoration In Pune | Munj Decoration In Pune | Fresh Flower Jewellery In Pune | Artificial Flower Jewellery In Pune | Women Cultural Group In Pune | Catering Services In Pune.